Câu hỏi Trắc nghiệm

They ____________ the ingredients together in a big pan before cooking it. |

Câu hỏi:

They ____________ the ingredients together in a big pan before cooking it.

Xem lời giải

Trả lời:

Trả lời:

bite (v) cắn

mix (v) trộn

chop (v) cắt, thái

=>They mix the ingredients together in a big pan before cooking it.

Tạm dịch: Họ trộn các thành phần với nhau trong một chảo lớn trước khi nấu .

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!