Câu hỏi Trắc nghiệm

They ____________ the ingredients together in a big pan before cooking it. |

Câu hỏi:

They ____________ the ingredients together in a big pan before cooking it.

Xem lời giải

Trả lời:

Trả lời:

bite (v) cắn

mix (v) trộn

chop (v) cắt, thái

=>They mix the ingredients together in a big pan before cooking it.

Tạm dịch: Họ trộn các thành phần với nhau trong một chảo lớn trước khi nấu .

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!