Câu hỏi Trắc nghiệm

They believe in protecting endangered animals, and they protect them from controversial |

Câu hỏi:

They believe in protecting endangered animals, and they protect them from controversial ways.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án: D

Giải thích: Nếu muốn nói làm việc gì theo cách như thế nào, chúng ta dùng giới từ in chứ không phải from. Dùng from khi muốn nói bảo vệ ai/cái gì khỏi cái gì.

Dịch nghĩa: Họ tin vào việc bảo vệ động vật đang bị đe dọa, và họ bảo vệ chúng theo những cách gây tranh cãi.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!