Câu hỏi Trắc nghiệm

They believe in protecting endangered animals, and they protect them from controversial |

Câu hỏi:

They believe in protecting endangered animals, and they protect them from controversial ways.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án: D

Giải thích: Nếu muốn nói làm việc gì theo cách như thế nào, chúng ta dùng giới từ in chứ không phải from. Dùng from khi muốn nói bảo vệ ai/cái gì khỏi cái gì.

Dịch nghĩa: Họ tin vào việc bảo vệ động vật đang bị đe dọa, và họ bảo vệ chúng theo những cách gây tranh cãi.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!