Câu hỏi Trắc nghiệm

They can (48) _____ a job any time of year and the best places to do so are |

Câu hỏi:

They can (48) _____ a job any time of year and the best places to do so are the country’s three largest cities: Hanoi, Ho Chi Minh City and Da Nang.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. search (v): tìm kiếm, nghiên cứu

B. hunt (v): săn bắn

C. seek (v): tìm kiếm

D. find (v): tìm thấy, tìm được

They can (48) find a job any time of year and the best places to do so are the country’s three largest cities: Hanoi, Ho Chi Minh City and Da Nang.

Tạm dịch: Họ có thể tìm được việc làm bất cứ lúc nào trong năm và những nơi tốt nhất để làm là ba thành phố lớn nhất của đất nước: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!