Câu hỏi Trắc nghiệm

They can (48) _____ a job any time of year and the best places to do so are |

Câu hỏi:

They can (48) _____ a job any time of year and the best places to do so are the country’s three largest cities: Hanoi, Ho Chi Minh City and Da Nang.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. search (v): tìm kiếm, nghiên cứu

B. hunt (v): săn bắn

C. seek (v): tìm kiếm

D. find (v): tìm thấy, tìm được

They can (48) find a job any time of year and the best places to do so are the country’s three largest cities: Hanoi, Ho Chi Minh City and Da Nang.

Tạm dịch: Họ có thể tìm được việc làm bất cứ lúc nào trong năm và những nơi tốt nhất để làm là ba thành phố lớn nhất của đất nước: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!