Câu hỏi Trắc nghiệm

They don’t let the workers use the office telephone for personal calls. |

Câu hỏi:

They don’t let the workers use the office telephone for personal calls.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Dịch câu gốc: Họ không cho công nhân sử dụng điện thoại văn phòng cho mục đích cá nhân.

Dịch các phương án:

A. Họ không cho phép sử dụng điện thoại văn phòng để gọi thư ký riêng.

B. Họ không cho công nhân sử dụng điện thoại văn phòng.

C. Điện thoại văn phòng được sử dụng bởi công nhân một cách cá nhân.

D. Họ không cho phép công nhân dùng điện thoại văn phòng cho mục đích cá nhân.

Rõ ràng D là hợp nghĩa với câu gốc nhất.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!