Câu hỏi Trắc nghiệm

They have been working here since they are very young. |

Câu hỏi:

They have been working here since they are very young

Xem lời giải

Trả lời:

Giải thích: 

Động từ trong mệnh đề “since” chia quá khứ đơn. 

Phối hợp thì: S + V-hiện tại hoàn thành tiếp diễn + since + S + V-quá khứ đơn 

Sửa: are => were 

Tạm dịch: Họ đã làm việc ở đây từ khi còn rất trẻ. 

Chọn C. 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!