Câu hỏi Trắc nghiệm

They have been working here since they are very young. |

Câu hỏi:

They have been working here since they are very young

Xem lời giải

Trả lời:

Giải thích: 

Động từ trong mệnh đề “since” chia quá khứ đơn. 

Phối hợp thì: S + V-hiện tại hoàn thành tiếp diễn + since + S + V-quá khứ đơn 

Sửa: are => were 

Tạm dịch: Họ đã làm việc ở đây từ khi còn rất trẻ. 

Chọn C. 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!