Câu hỏi Trắc nghiệm

This (28) ___________ serious questions about whether lack of sleep is affecting children’s ability to concentrate at school. |

Câu hỏi:

This (28) ___________ serious questions about whether lack of sleep is affecting children’s ability to concentrate at school.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B : raises

Kiến thức kiểm tra: Sự lựa chọn từ đúng/ Động từ

Giải thích chi tiết:

Sự khác nhau giữa A (rise) và B (raise) là: A là nội động từ nên có thể đứng một mình, không kết hợp với tân ngữ, nhưng B là ngoại động từ nên không thể đứng một mình mà không có tân ngữ.

Ví dụ: The price of gas is rising. (Giá khí đốt đang tăng)

Nhưng: The government has decided to raise taxes by 10%. (Chính phủ đã quyết định tăng thuế lên 10%)

Do vậy, phương án A bị loại đầu tiên.

C. (comes) cũng bị loại do không có nghĩa khi đưa vào câu.

D. (results) thiếu giới từ đi với động từ “result”, các trường hợp thường gặp là:

– result in something: dẫn đến gây ra kết quả là điều gì đó;

Ví dụ: The cyclone has resulted in many thousands of deaths. (Cơn bão đã gây ra hậu quả là nhiều ngàn người bị chết).

– result from something: được gây ra bởi cái gì, có nguyên nhân từ cái gì.

Ví dụ: Job losses result from changes in production. (Tình trạng mất việc có nguyên nhân bắt nguồn từ những thay đổi trong sản xuất).

Ý nghĩa của câu: Điều này đã làm dấy lên những câu hỏi nghiêm túc về việc tình trạng thiếu ngủ có ảnh hưởng đến khả năng tập trung của trẻ em tại trường học hay không.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!