Câu hỏi Trắc nghiệm

This comes in the form of fresh fruit, vegetables, whole meal bread |

Câu hỏi:

This comes in the form of fresh fruit, vegetables, whole meal bread and pasta. As well as being packed (8) ______ vitamins and minerals, they are delicious too.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Phương pháp giải:

Kiến thức: Giới từ

Giải chi tiết:

A. from: từ

B. by: bởi

C. with: với

D. of: của

=> be packed with sth: chứa cái gì

As well as being packed (8) with vitamins and minerals, they are delicious too.

Tạm dịch: Ngoài việc chứa nhiều vitamin và khoáng chất, chúng cũng rất ngon.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!