Câu hỏi Trắc nghiệm

This comes in the form of fresh fruit, vegetables, whole meal bread |

Câu hỏi:

This comes in the form of fresh fruit, vegetables, whole meal bread and pasta. As well as being packed (8) ______ vitamins and minerals, they are delicious too.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Phương pháp giải:

Kiến thức: Giới từ

Giải chi tiết:

A. from: từ

B. by: bởi

C. with: với

D. of: của

=> be packed with sth: chứa cái gì

As well as being packed (8) with vitamins and minerals, they are delicious too.

Tạm dịch: Ngoài việc chứa nhiều vitamin và khoáng chất, chúng cũng rất ngon.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!