Câu hỏi Trắc nghiệm

Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho kim loại Na vào dung dịch FeCl3 |

Câu hỏi:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho kim loại Na vào dung dịch FeCl3.

Bạn đang xem: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho kim loại Na vào dung dịch FeCl3 |

(b) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.

(c) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch CaCl2 đun nóng.

(d) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3.

(e) Cho dung dịch (NH4)2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.

Có bao nhiêu thí nghiệm thu được cả chất rắn và chất khí?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn C

(a) 

Na+H2ONaOH+H2

NaOH+FeCl3NaCl+FeOH3

(b) 

CuSO4+H2OCu+O2+H2SO4

(c) 

NaHCO3+CaCl2t0CaCO3+NaCl+CO2+H2O

(d) 

NH3+H2O+AlCl3AlOH3+NH4Cl

(e) 

NH42SO4+BaOH2BaSO4+NH3+H2O.

 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!