Câu hỏi Trắc nghiệm

Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Nung nóng KNO3. |

Câu hỏi:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

  (a) Nung nóng KNO3.

Bạn đang xem: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Nung nóng KNO3. |

  (b) Cho Fe(OH)2 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư.

  (c) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.

  (d) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch FeCl2.

  (e) Cho Si vào dung dịch NaOH.

Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Các thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là: (a), (b), (c), (e).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!