Câu hỏi Trắc nghiệm

Thực vật ở cạn, nước được hấp thụ chủ yếu qua A Lông hút của rễ |

Câu hỏi:

Thực vật ở cạn, nước được hấp thụ chủ yếu qua:

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Thực vật ở cạn, nước được hấp thụ chủ yếu qua miền lông hút của rễ

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!