Câu hỏi Trắc nghiệm

Thực vật ở cạn, nước được hấp thụ chủ yếu qua A Lông hút của rễ |

Câu hỏi:

Thực vật ở cạn, nước được hấp thụ chủ yếu qua:

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Thực vật ở cạn, nước được hấp thụ chủ yếu qua miền lông hút của rễ

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!