Câu hỏi Trắc nghiệm

Thuốc thử duy nhất có thể dùng để nhận biết 3 chất lỏng đựng trong 3 lọ mất |

Câu hỏi:

Thuốc thử duy nhất có thể dùng để nhận biết 3 chất lỏng đựng trong 3 lọ mất nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Phenol

Stiren

Ancol benzylic

Mất màu dung dịch , xuất hiện kết tủa trắng

Mất màu dung dịch

Không hiện tượng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!