Câu hỏi Trắc nghiệm

Thường biến là A những biến đổi đồng loạt về kiểu gen |

Câu hỏi:

Thường biến là:

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!