Câu hỏi Trắc nghiệm

Thủy phân 200 gam dung dịch saccarozơ 6,84%, sau một thời gian, |

Câu hỏi:

Thủy phân 200 gam dung dịch saccarozơ 6,84%, sau một thời gian, lấy hỗn hợp sản phẩm cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, sau phản ứng thu được 12,96 gam Ag. Hiệu suất phản ứng thủy phân là

Xem lời giải

Trả lời:

nAg=0,12mol

Thực tế: 

msaccarozo=200.6,84%=13,68gamnsaccarozo=0,04mol

Thủy phân saccarozo thu được glucozo fructozo, sau đó hỗn họp sản phẩm cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư nên

nsaccarozo=14nAg=0,03mol

.

Hiệu suất phản ứng thủy phân:

H=0,030,04.100%=75%

.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!