Câu hỏi Trắc nghiệm

Tiến hành điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ, thu được một khí X duy nhất. Điều khẳng định nào sau đây là đúng ? |

Câu hỏi:

Tiến hành điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ, thu được một khí X duy nhất. Điều khẳng định nào sau đây là đúng ?

Xem lời giải

Trả lời:

Khi điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ: 2NaCl + 2H2O  2NaOH + H2 +Cl2

Nếu không có màng ngăn thì xảy ra thêm phản ứng: 2NaOH + Cl2  NaCl + NaClO + H2O

 Để thu được khí X duy nhất thì không dùng màng ngăn xốp và khí duy nhất là H2.

Chọn đáp án C.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!