Câu hỏi Trắc nghiệm

Tiến hành điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ, thu được một khí X duy nhất. Điều khẳng định nào sau đây là đúng ? |

Câu hỏi:

Tiến hành điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ, thu được một khí X duy nhất. Điều khẳng định nào sau đây là đúng ?

Xem lời giải

Trả lời:

Khi điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ: 2NaCl + 2H2O  2NaOH + H2 +Cl2

Nếu không có màng ngăn thì xảy ra thêm phản ứng: 2NaOH + Cl2  NaCl + NaClO + H2O

 Để thu được khí X duy nhất thì không dùng màng ngăn xốp và khí duy nhất là H2.

Chọn đáp án C.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!