Câu hỏi Trắc nghiệm

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: Bước 1: Cho vào ống nghiệm: |

Câu hỏi:

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào ống nghiệm: 1 ml dung dịch lòng trắng trứng và 1 ml dung dịch NaOH 30%.

Bạn đang xem: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: Bước 1: Cho vào ống nghiệm: |

Bước 2: Cho tiếp vào ống nghiệm 1 giọt dung dịch CuSO4 2%. Lắc nhẹ ống nghiệm, sau đó để yên khoảng 2-3 phút.

Số phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây là

  (a) Sau bước 1, hỗn hợp thu được có màu hồng.

  (b) Sau bước 2, hỗn hợp xuất hiện chất màu tím.

  (c) Thí nghiệm trên chứng minh anbumin có phản ứng màu biure.

  (d) Thí nghiệm trên chứng minh anbumin có phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

  (a) sai vì cho vào ống nghiệm dung dịch lòng trắng trứng và dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp không màu.

  (b) đúng, (c) đúng vì khi cho tiếp vào ống nghiệm dung dịch CuSO4 và lắc nhẹ, xảy ra phản ứng màu biure với Cu(OH)2 (sinh ra từ phản ứng của CuSO4 với NaOH) nên hỗn hợp chất xuất hiện chất màu tím.

  (d) sai.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!