Câu hỏi Trắc nghiệm

Tìm các khoảng đồng biến của hàm số y=x^3+3x^2+1 . |

Câu hỏi:

Tìm các khoảng đồng biến của hàm số

y=x3+3x2+1

.

Bạn đang xem: Tìm các khoảng đồng biến của hàm số y=x^3+3x^2+1 . |

Xem lời giải

Trả lời:

y=3x2+6x=0x=0x=2

.
Tìm các khoảng đồng biến của hàm số y=x^3+3x^2+1 . (ảnh 1)
Vậy hàm số đồng biến trên

;2

0;+

.

Chọn đáp án B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!