Câu hỏi Trắc nghiệm

Tìm các khoảng đồng biến của hàm số y=x^3+3x^2+1 . |

Câu hỏi:

Tìm các khoảng đồng biến của hàm số

y=x3+3x2+1

.

Bạn đang xem: Tìm các khoảng đồng biến của hàm số y=x^3+3x^2+1 . |

Xem lời giải

Trả lời:

y=3x2+6x=0x=0x=2

.
Tìm các khoảng đồng biến của hàm số y=x^3+3x^2+1 . (ảnh 1)
Vậy hàm số đồng biến trên

;2

0;+

.

Chọn đáp án B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!