Câu hỏi Trắc nghiệm

Tìm hệ số của đơn thức a^3 b^2 trong khai triển nhị thức (a + 2b)^5 |

Câu hỏi:

Tìm hệ số của đơn thức

a3b2

 trong khai triển nhị thức 

Bạn đang xem: Tìm hệ số của đơn thức a^3 b^2 trong khai triển nhị thức (a + 2b)^5 |

a+2b5.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Ta có 

a+2b5=k=05C5k.ak.2b5k=k=05C5k.25kak.b5k

Số hạng chứa

a3b2

 tương ứng với giá trị k = 3.

Suy ra hệ số của

a3b2

 trong khai triển trên là: 

C53.22=40.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!