Câu hỏi Tự Luận

Tìm số đối của mỗi số nguyên sau: -4, 6, |-5|, |3|, 4. |

Câu hỏi:

Tìm số đối của mỗi số nguyên sau: -4, 6, |-5|, |3|, 4.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tìm số đối của mỗi số nguyên sau: -4, 6, |-5|, |3|, 4. |

Trả lời:

Số đối của -4 là 4.

Số đối của 6 là -6.

|-5| = 5 nên số đối của |-5| là -5.

|3| = 3 nên số đối của |3| là -3.

Số đối của 4 là -4.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!