Câu hỏi Tự Luận

Tìm số liền sau của mỗi số nguyên sau: 2 ; -8 ; 0 ; -1. |

Câu hỏi:

Tìm số liền sau của mỗi số nguyên sau: 2 ; -8 ; 0 ; -1.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tìm số liền sau của mỗi số nguyên sau: 2 ; -8 ; 0 ; -1. |

Trả lời:

Số liền sau của 2 là 3.

Số liền sau của –8 là –7.

Số liền sau của 0 là 1.

Số liền sau của –1 là 0.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!