Câu hỏi Tự Luận

Tìm số liền sau của mỗi số nguyên sau: 2 ; -8 ; 0 ; -1. |

Câu hỏi:

Tìm số liền sau của mỗi số nguyên sau: 2 ; -8 ; 0 ; -1.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tìm số liền sau của mỗi số nguyên sau: 2 ; -8 ; 0 ; -1. |

Trả lời:

Số liền sau của 2 là 3.

Số liền sau của –8 là –7.

Số liền sau của 0 là 1.

Số liền sau của –1 là 0.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!