Câu hỏi Tự Luận

Tìm số liền trước của mỗi số nguyên sau: -4 ; 0 ;1 ; -25. |

Câu hỏi:

Tìm số liền trước của mỗi số nguyên sau: -4 ; 0 ;1 ; -25.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tìm số liền trước của mỗi số nguyên sau: -4 ; 0 ;1 ; -25. |

Trả lời:

Số liền trước của –4 là –5.

Số liền trước của 0 là –1.

Số liền trước của 1 là 0.

Số liền trước của –25 là –26.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!