Câu hỏi Tự Luận

Tìm số nguyên a biết số liền sau a là một số nguyên dương và số liền trước |

Câu hỏi:

Tìm số nguyên a biết số liền sau a là một số nguyên dương và số liền trước a là một số nguyên âm.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tìm số nguyên a biết số liền sau a là một số nguyên dương và số liền trước |

Trả lời:

Số nguyên có số liền sau là số nguyên dương, số liền trước là số nguyên âm là số 0.

(Số liền trước 0 là –1, số liền sau 0 là 1).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!