Câu hỏi Tự Luận

Tìm số nguyên x, biết: a) 2 + x = 3; b) x + 6 = 0; c) x + 7 = 1 |

Câu hỏi:

Tìm số nguyên x, biết:

a) 2 + x = 3;

Bạn đang xem: Tìm số nguyên x, biết: a) 2 + x = 3; b) x + 6 = 0; c) x + 7 = 1 |

b) x + 6 = 0;

c) x + 7 = 1

Xem lời giải

Trả lời:

a) 2 + x = 3

x = 3 – 2

x = 1.

Vậy x = 1.

b) x + 6 = 0

x = 0 – 6

x = –6.

Vậy x = –6.

c) x + 7 = 1

x = 1 – 7

x = –6.

Vậy x = –6.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!