Câu hỏi Tự Luận

Tìm tổng của tất cả các số nguyên a, biết -3 < a < 3. |

Câu hỏi:

Tìm tổng của tất cả các số nguyên a, biết -3 < a < 3.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tìm tổng của tất cả các số nguyên a, biết -3 < a < 3. |

Trả lời:

Các số nguyên a là -2; -1; 0; 1; 2;

Tổng các số nguyên a là: (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 = [(-2) + 2] + [(-1) + 1] + 0 = 0 + 0 + 0 = 0

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!