Câu hỏi Tự Luận

Tìm tổng tất cả các số nguyên x biết: -4 < x < 3 |

Câu hỏi:

Tìm tổng tất cả các số nguyên x biết:  -4 < x < 3

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tìm tổng tất cả các số nguyên x biết: -4 < x < 3 |

Trả lời:

Các số nguyên nằm giữa –4 và 3 là –3; –2; –1; 0; 1; 2.

Vậy x ∈ {–3; –2; –1; 0; 1; 2}.

+ Tính tổng các số nguyên x:

(–3) + (–2) + (–1) + 0 + 1 + 2 = (–3) + [(–2) + 2] + [(–1) + 1] + 0

= (–3) + 0 + 0 + 0 = –3

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!