Câu hỏi Tự Luận

Tìm và so sánh kết quả của: (-3) + (+3) và (+3) + (-3) |

Câu hỏi:

Tìm và so sánh kết quả của: (-3) + (+3) và (+3) + (-3).

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tìm và so sánh kết quả của: (-3) + (+3) và (+3) + (-3) |

Trả lời:

(-3) + (+3) = 0

(+3) + (-3) = 0

Kết quả của hai phép tính trên bằng nhau.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!