Câu hỏi Tự Luận

Tính: 1 + (-3) + 5 + (-7) + 9 + (-11) |

Câu hỏi:

Tính: 1 + (-3) + 5 + (-7) + 9 + (-11)

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tính: 1 + (-3) + 5 + (-7) + 9 + (-11) |

Trả lời:

1 + (–3) + 5 + (–7) + 9 + (–11)

= [1 + (–3)] + [5 + (–7)] + [9 + (–11)]

= (–2) + (–2) + (–2)

= (–4) + (–2) = –6.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!