Câu hỏi Tự Luận

Tính: 126 + (-20) + 2004 + (-106) |

Câu hỏi:

Tính: 126 + (-20) + 2004 + (-106)

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tính: 126 + (-20) + 2004 + (-106) |

Trả lời:

126 + (–20) + 2004 + (–106)

= (126 – 20) + 2004 +(–106)

= 106 + 2004 + (–106)

= 106 + (–106) + 2004 (tính chất giao hoán).

= 0 + 2004

= 2004.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!