Câu hỏi Tự Luận

Tính: 126 + (-20) + 2004 + (-106) |

Câu hỏi:

Tính: 126 + (-20) + 2004 + (-106)

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tính: 126 + (-20) + 2004 + (-106) |

Trả lời:

126 + (–20) + 2004 + (–106)

= (126 – 20) + 2004 +(–106)

= 106 + 2004 + (–106)

= 106 + (–106) + 2004 (tính chất giao hoán).

= 0 + 2004

= 2004.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!