Câu hỏi Tự Luận

Tính: (-199) + (-200) + (-201) |

Câu hỏi:

Tính: (-199) + (-200) + (-201)

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tính: (-199) + (-200) + (-201) |

Trả lời:

(–199) + (–200) + (–201)

= (–199) + (–201) + (–200) (tính chất giao hoán )

= – (199 + 201) + (–200)

= –400 + (–200)

= –(400 + 200)

= –600.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!