Câu hỏi Tự Luận

Tính: (-2) + 4 + (-6) + 8 + (-10) + 12 |

Câu hỏi:

Tính: (-2) + 4 + (-6) + 8 + (-10) + 12

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tính: (-2) + 4 + (-6) + 8 + (-10) + 12 |

Trả lời:

(–2) + 4 + (–6) + 8 + (–10) + 12

= [(–2) + 4] + [(–6) + 8] + [(–10) + 12]

= 2 + 2 + 2 = 6.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!