Câu hỏi Tự Luận

Tính: 2 – 7; 1 – (-2); (-3) – 4; (-3) – (-4) |

Câu hỏi:

Tính:

2 – 7;   1 – (-2);   (-3) – 4;   (-3) – (-4)

Bạn đang xem: Tính: 2 – 7; 1 – (-2); (-3) – 4; (-3) – (-4) |

Xem lời giải

Trả lời:

Số đối của 7 là –7: 2 – 7 = 2 + (–7) = – (7 – 2) = –5.

Số đối của –2 là 2: 1 – (–2) = 1 + 2 = 3.

Số đối của 4 là (–4): (–3) – 4 = (–3) + (–4) = – (3 + 4) = –7.

Số đối của –4 là 4: (–3) – (–4) = (–3) + 4 = 4 – 3 = 1.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!