Câu hỏi Tự Luận

Tính: a) 16 + (-6) b) 14 + (-6) c) (-8) + 12 |

Câu hỏi:

Tính:

a) 16 + (-6)

Bạn đang xem: Tính: a) 16 + (-6) b) 14 + (-6) c) (-8) + 12 |

b) 14 + (-6)

c) (-8) + 12

Xem lời giải

Trả lời:

a) 16 + (–6) = 16 – 6 = 10;

b) 14 + (–6) = 14 – 6 = 8;

c) (–8) + 12 = 12 – 8 = 4.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!