Câu hỏi Tự Luận

Tính: a) 26 + (-6) b) (-75) + 50 c) 80 + (-220) |

Câu hỏi:

Tính:

a) 26 + (-6)

Bạn đang xem: Tính: a) 26 + (-6) b) (-75) + 50 c) 80 + (-220) |

 

b) (-75) + 50

 

c) 80 + (-220)

Xem lời giải

Trả lời:

a) Ta có: |26| > |–6|. Mà 26 mang dấu “+” nên kết quả phép tính mang dấu “+”.

 

26 + (–6) = 26 – 6 = 20.

 

b) |–75| > |50|. Mà –75 mang dấu “–“ nên kết quả phép tính mang dấu “–“.

 

(–75) + 50 = – (75 – 50 ) = –25;

 

c) |–220| > |80|. Mà –220 mang dấu “–“ nên kết quả phép tính mang dấu “–“.

 

80 + (–220 ) = – (220 – 80) = –140.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!