Câu hỏi Tự Luận

Tính: a) 2763 + 152; b) (–7) + (–14) c) (–35) + (–9). |

Câu hỏi:

Tính:

a) 2763 + 152;

Bạn đang xem: Tính: a) 2763 + 152; b) (–7) + (–14) c) (–35) + (–9). |

b) (–7) + (–14)

c) (–35) + (–9).

Xem lời giải

Trả lời:

a) 2763 + 152 = 2915

b) Ta có : |–7| = 7; |–14| = 14.

Do đó: (–7) + (–14) = – ( |–7| + |–14| ) = – (7 + 14) = –21.

c) (–35) + (–9) = – (|–35| + |–9|) = – (35 + 9) = –44.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!