Câu hỏi Tự Luận

Tính: a) (-30) + (-5) b) (-7 ) + (-13) c) (-15) + (-235) |

Câu hỏi:

Tính:

a) (-30) + (-5)

Bạn đang xem: Tính: a) (-30) + (-5) b) (-7 ) + (-13) c) (-15) + (-235) |

b) (-7 ) + (-13)

c) (-15) + (-235)

Xem lời giải

Trả lời:

a) (–30) + (–5) = –(30 + 5) = –35.

b) (–7) + (–13) = – (7 + 13) = –20;

c) (–15) + (–235) = –(15 + 235) = –250.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!