Câu hỏi Tự Luận

Tính: a) (-38 ) + 28 b) 273 + (-123) c) 99 + (-100) + 101 |

Câu hỏi:

Tính:

a) (-38 ) + 28

Bạn đang xem: Tính: a) (-38 ) + 28 b) 273 + (-123) c) 99 + (-100) + 101 |

b) 273 + (-123)

c) 99 + (-100) + 101

Xem lời giải

Trả lời:

a) (–38) + 28 = –(38 – 28) = –10.

b) 273 + (–123) = 273 – 123 = 150.

c) 99 + (–100) + 101 = (99 + 101) + (–100) = 200 + (–100) = 100.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!