Câu hỏi Tự Luận

Tính: a) 5 – (7 – 9); b) (-3) – (4 – 6) |

Câu hỏi:

Tính:

a) 5 – (7 – 9);

Bạn đang xem: Tính: a) 5 – (7 – 9); b) (-3) – (4 – 6) |

b) (-3) – (4 – 6)

Xem lời giải

Trả lời:

a) 5 – ( 7 – 9 )

= 5 – (–2) (vì 7 – 9 = – (9 – 7) = –2).

= 5 + 2 (trừ một số nguyên là cộng với số đối của số đó).

= 7.

b) (–3) – (4 – 6)

= (–3) – (–2) (vì 4 – 6 = – (6 – 4) = –2).

= –3 + 2

= –(3 – 2) = –1.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!