Câu hỏi Tự Luận

Tính: a) 5 – (7 – 9); b) (-3) – (4 – 6) |

Câu hỏi:

Tính:

a) 5 – (7 – 9);

Bạn đang xem: Tính: a) 5 – (7 – 9); b) (-3) – (4 – 6) |

b) (-3) – (4 – 6)

Xem lời giải

Trả lời:

a) 5 – ( 7 – 9 )

= 5 – (–2) (vì 7 – 9 = – (9 – 7) = –2).

= 5 + 2 (trừ một số nguyên là cộng với số đối của số đó).

= 7.

b) (–3) – (4 – 6)

= (–3) – (–2) (vì 4 – 6 = – (6 – 4) = –2).

= –3 + 2

= –(3 – 2) = –1.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!