Câu hỏi Tự Luận

Tính: a) (-73) + 0 b) |-18| + (-12) c) 102 + (-120) |

Câu hỏi:

Tính:

a) (-73) + 0

Bạn đang xem: Tính: a) (-73) + 0 b) |-18| + (-12) c) 102 + (-120) |

b) |-18| + (-12)

c) 102 + (-120)

Xem lời giải

Trả lời:

a) (–73) + 0 = –73;

b) |–18| + (–12) = 18 + (–12) = 18 – 12 = 6;

c) 102 + (–120) = – (120 – 102) = –18.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!