Câu hỏi Tự Luận

Tính nhanh: 217 + [43 + (-217) + (-23)] |

Câu hỏi:

Tính nhanh: 217 + [43 + (-217) + (-23)]

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tính nhanh: 217 + [43 + (-217) + (-23)] |

Trả lời:

217 + [43 + (–217) + (–23)]

= 217 + 43 + (–217) + (–23)

= [217 + (–217)] + [43 + (–23)]

= 0 + 20 = 20.

217 + [ 43 + (–217) +(–23)].

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!