Câu hỏi Trắc nghiệm

Tính trạng có thể biểu hiện ở nam ít hơn nữ trong trường hợp |

Câu hỏi:

Tính trạng có thể biểu hiện ở nam ít hơn nữ trong trường hợp?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn A

Nếu tính trạng do gen trội nằm trên NST giới tính X quy định:

Các kiểu gen của nam giới: XAY  và XaY , nam bị bệnh XAY  chiếm 50%

Các kiểu gen của nữ giới:XAXA ;XAXa ;XaXa nữ bị bệnh XAXvà XAXa chiếm 66,67% cao hơn nam giới

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!