Câu hỏi Tự Luận

Tính và nhận xét kết quả của: (-15) + (+15) và 27 + (-27) |

Câu hỏi:

Tính và nhận xét kết quả của: (-15) + (+15) và 27 + (-27)

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tính và nhận xét kết quả của: (-15) + (+15) và 27 + (-27) |

Trả lời:

(–15) + (+15) = 0

27 + (–27) = 0

Nhận xét: Kết quả của hai phép tính trên đều bằng 0.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!