Câu hỏi Tự Luận

Tính và nhận xét kết quả của: 23 + (-13) và (-23 ) + 13 |

Câu hỏi:

Tính và nhận xét kết quả của: 23 + (-13) và (-23 ) + 13

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tính và nhận xét kết quả của: 23 + (-13) và (-23 ) + 13 |

Trả lời:

23 + (–13) = 23 – 13 = 10.

(–23) + 13 = – (23 – 13) = –10.

Nhận xét: Kết quả của hai phép tính là hai số nguyên đối nhau.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!