Câu hỏi Tự Luận

Tính và nhận xét kết quả của: (-4) + (-5) và |-4| + |-5| |

Câu hỏi:

Tính và nhận xét kết quả của: (-4) + (-5) và |-4| + |-5|

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tính và nhận xét kết quả của: (-4) + (-5) và |-4| + |-5| |

Trả lời:

(-4) + (-5) = – 9

|-4| + |-5| = 4 + 5 = 9

Hai kết quả trên là hai số đối nhau.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!