Câu hỏi Tự Luận

Tính và nhận xét kết quả của: (-4) + (-5) và |-4| + |-5| |

Câu hỏi:

Tính và nhận xét kết quả của: (-4) + (-5) và |-4| + |-5|

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tính và nhận xét kết quả của: (-4) + (-5) và |-4| + |-5| |

Trả lời:

(-4) + (-5) = – 9

|-4| + |-5| = 4 + 5 = 9

Hai kết quả trên là hai số đối nhau.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!