Câu hỏi Tự Luận

Tính và so sánh kết quả: (-5) + (+7) và (+7) + (-5) |

Câu hỏi:

Tính và so sánh kết quả: (-5) + (+7) và (+7) + (-5)

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tính và so sánh kết quả: (-5) + (+7) và (+7) + (-5) |

Trả lời:

(-5) + (+7) = 2        (+7) + (-5) = 2

Kết quả của hai phép tính là bằng nhau

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!