Câu hỏi Tự Luận

Tính và so sánh kết quả: (-5) + (+7) và (+7) + (-5) |

Câu hỏi:

Tính và so sánh kết quả: (-5) + (+7) và (+7) + (-5)

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tính và so sánh kết quả: (-5) + (+7) và (+7) + (-5) |

Trả lời:

(-5) + (+7) = 2        (+7) + (-5) = 2

Kết quả của hai phép tính là bằng nhau

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!