Câu hỏi Tự Luận

Tính và so sánh kết quả: (-8) + (+4) và (+4) + (-8). |

Câu hỏi:

Tính và so sánh kết quả: (-8) + (+4) và (+4) + (-8).

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tính và so sánh kết quả: (-8) + (+4) và (+4) + (-8). |

Trả lời:

(-8) + (+4) = -4        (+4) + (-8) = -4

Kết quả của hai phép tính là bằng nhau

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!