Câu hỏi Trắc nghiệm

To get a perfectly cooked curry, you must _____________ the gravy evenly. |

Câu hỏi:

To get a perfectly cooked curry, you must _____________ the gravy evenly.

Xem lời giải

Trả lời:

Trả lời:

fry (v) rán

stir (v) khuấy

knife (n) con dao

Cụm từ stir evenly: khuấy đều

=>To get a perfectly cooked curry, you must stir the gravy evenly.

Tạm dịchĐể được món ri chín hoàn hảo, bạn phải khuấy đều nước thịt.

Chọn B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!