Câu hỏi Trắc nghiệm

To get a perfectly cooked curry, you must _____________ the gravy evenly. |

Câu hỏi:

To get a perfectly cooked curry, you must _____________ the gravy evenly.

Xem lời giải

Trả lời:

Trả lời:

fry (v) rán

stir (v) khuấy

knife (n) con dao

Cụm từ stir evenly: khuấy đều

=>To get a perfectly cooked curry, you must stir the gravy evenly.

Tạm dịchĐể được món ri chín hoàn hảo, bạn phải khuấy đều nước thịt.

Chọn B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!