Câu hỏi Trắc nghiệm

Tom looks so frightened and upset. He something terrible. |

Câu hỏi:

Tom looks so frightened and upset. He ______ something terrible.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Kiến thức về động từ khiếm khuyết

Must have + Vp2: diễn tả những suy đoán logic cho hành động trong quá khứ dựa trên những căn cứ chắc chắn.

Tạm dịch: Tom trông có vẻ sợ hãi và lo lắng. Anh ấy chắc hẳn đã trải qua điều gì đó khủng khiếp.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!