Câu hỏi Trắc nghiệm

Tom looks so frightened and upset. He something terrible. |

Câu hỏi:

Tom looks so frightened and upset. He ______ something terrible.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Kiến thức về động từ khiếm khuyết

Must have + Vp2: diễn tả những suy đoán logic cho hành động trong quá khứ dựa trên những căn cứ chắc chắn.

Tạm dịch: Tom trông có vẻ sợ hãi và lo lắng. Anh ấy chắc hẳn đã trải qua điều gì đó khủng khiếp.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!