Câu hỏi Trắc nghiệm

Tom was too wet behind the ears to be in charge of such a difficult task. |

Câu hỏi:

Tom was too wet behind the ears to be in charge of such a difficult task.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thành ngữ

Giải chi tiết:

Thành ngữ: wet behind the ears: còn non nớt, chưa có kinh nghiệm

A. full of sincerity: đầy chân thành

B. without money: không có tiền

C. lack of responsibility: thiếu trách nhiệm

D. full of experience: đầy kinh nghiệm

=> wet behind the ears >< full of experience

Tạm dịch: Tom còn quá non nớt để đảm đương một nhiệm vụ khó khăn như vậy.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!