Câu hỏi Trắc nghiệm

Tom was too wet behind the ears to be in charge of such a difficult task. |

Câu hỏi:

Tom was too wet behind the ears to be in charge of such a difficult task.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Phương pháp giải:

Kiến thức: Thành ngữ

Giải chi tiết:

Thành ngữ: wet behind the ears: còn non nớt, chưa có kinh nghiệm

A. full of sincerity: đầy chân thành

B. without money: không có tiền

C. lack of responsibility: thiếu trách nhiệm

D. full of experience: đầy kinh nghiệm

=> wet behind the ears >< full of experience

Tạm dịch: Tom còn quá non nớt để đảm đương một nhiệm vụ khó khăn như vậy.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!