Câu hỏi Trắc nghiệm

Trên mặt phẳng tọa độ Oxyz, điểm M là điểm biểu diễn của số phức z |

Câu hỏi:

Trên mặt phẳng tọa độ Oxyz, điểm M là điểm biểu diễn của số phức z. Biết rằng số phức

w=z¯+i

 được biểu diễn bởi một trong bốn điểm P, Q, R, S như hình vẽ. Hỏi điểm biểu diễn w là điểm nào?

Trên mặt phẳng tọa độ Oxyz, điểm M là điểm biểu diễn của số phức z (ảnh 1)

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Ta có

Mx;1z=x+iw=z¯+i=x

 điểm biểu diễn w là điểm S.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!