Câu hỏi Trắc nghiệm

Trên mặt phẳng tọa độ Oxyz, điểm M là điểm biểu diễn của số phức z |

Câu hỏi:

Trên mặt phẳng tọa độ Oxyz, điểm M là điểm biểu diễn của số phức z. Biết rằng số phức

w=z¯+i

 được biểu diễn bởi một trong bốn điểm P, Q, R, S như hình vẽ. Hỏi điểm biểu diễn w là điểm nào?

Trên mặt phẳng tọa độ Oxyz, điểm M là điểm biểu diễn của số phức z (ảnh 1)

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Ta có

Mx;1z=x+iw=z¯+i=x

 điểm biểu diễn w là điểm S.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!