Câu hỏi Trắc nghiệm

Trên một sợi dây có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm |

Câu hỏi:

Trên một sợi dây có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm to một đoạn của sợi dây có hình dạng bên. Hai phần tử M và O dao động lệch pha nhau bao nhiêu?

Trên một sợi dây có sóng ngang hình sin truyền qua theo chiều dương của trục Ox. Tại thời điểm (ảnh 1)

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Từ đồ thị, ta có:

+ Bước sóng:

λ=8

ô.

+ Khoảng cách từ O đến M là:

Δx=3

ô.

 Độ lệch pha giữa M và O là:

Δφ=2πxλ=2π38=3π4

(rad).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!