Câu hỏi Tự Luận

Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số ? |

Câu hỏi:

Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số ?

a)47

Bạn đang xem: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số ? |

b)0.253

;

c)23;

 

d) 6.237.4 e)30

Xem lời giải

Trả lời:

Cách viết cho ta phân số là a, c

Cách viết b, d có tử số là số thập phân nên không cho ta phân số

Cách viết e có mẫu số bằng 0 nên không cho ta phân số

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!